Odkup mleka

 

Mleko je izloček mlečnih žlez. Z besedo mleko navadno mislimo kar kravje mleko, mleko ostalih živalskih vrst pa pojmujemo kot kozje, ovčje, osličje mleko itd. Mleko spada med osnovna in zdravju koristna živila. Uporabljamo ga lahko tako za hrano kot tudi pijačo. Mleko je v povprečju sestavljeno iz 87,4 % vode in 12,5 % suhe snovi (3,3 % beljakovin; 3,6 %-4,2 % mlečne maščobe; 4,7 % laktoze ali mlečnega sladkorja in 0,7 % mineralnih snovi (predvsem kalcija, fosforja in kalija) in vitaminov (A, D, E, K in vitamini B kompleksa).

Uživanje mleka in mlečnih izdelkov ima pozitiven vpliv na zdravje, kar se na primer kaže pri gradnji in vzdrževanju kostne mase, pri oskrbi telesa z v maščobi topnimi vitamini (A, D, E, K), povečanju energije, pospešenemu delovanju prebavnega trakta, dobremu delovanju možganskih funkcij, dobrem vidu, ugodnem vplivu na imunski sistem ter razvoj celic in tkiv itd.

 Odkup mleka

Kot lahko vidite predstavljajo mleko in mlečni izdelki pomembno živilo v naši prehrani. Zato je še toliko bolj pomembno, da kupcem zagotovimo kakovostno kravje mleko iz domače okolice.

V ta namen v KZ Celje odkupujemo kakovostno kravje mleko od 32 proizvajalcev mleka, ki se nahajajo v naši okolici. Skupno pridelajo cca. 3 milijone l mleka na leto. Vso pridelano mleko ustreza Pravilniku o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv.

Tako so na primer vsi proizvajalci mleka vpisani v register UVHVVR, kot aktivni obrat za primarno pridelavo, zbiralnice so urejene po veljavnih pravilnikih, odkupljeno mleko mora zadostiti standardom za surovo mleko, kar tudi redno spremljamo... Za namene vzorčenja mleka imamo v KZ Celje pooblaščeno osebo, ki ima opravljen tečaj za vzorčenje v skladu s pravilnikom.

 Odkup mleka

Vzorčenje obsega naslednje preiskave:

  • 2x mesečno ugotavljanje % mlečne maščobe, % mlečnih beljakovin, SŠMO in ŠSC
  • Dnevno kontrolo avtocistern ob prihodu v mlekarno (vzorči mlekarna) na % mlečne maščobe, ostankov škodljivih snovi in antibiotikov in zmrziščno točko
  • 1x mesečno kontrola na vsebnost škodljivih snovi pri vseh proizvajalcih (individualne zbiralnice vzorči kamion)
  • Dnevna kontrola temperature v hladilnih bazenih v vseh zbiralnicah

Osnovni parametri, ki jih mora dosegati mleko ob prevzemu:

  • Imeti mora značilen vonj, okus, barvo in ne sme vsebovati ostankov škodljivih snovi in drugih prepovedanih in nedovoljenih substanc ter vode.
  • Zmrziščna točka ne sme biti višja od 0,515 °C
  • Temperatura mleka mora biti maksimalno 4 °C
  • Somatskih celic je lahko maksimalno 400.000
  • Mikroorganizmov je lahko maksimalno 100.000

V KZ Celje vse mleko odkupimo od lokalnih proizvajalcev in ga v celoti prodamo Mlekarni Celeia. Pot od proizvajalca mleka do mlekarne je tako zelo kratka, s čimer prispevamo tudi k nizkemu ogljičnemu odtisu. Poleg vsega že omenjenefa je prednost KZ Celje tudi ta, da poznamo vse pridelovalce, ki preverjeno ustrezajo visokim standardom pridelave in kakovosti.

 Odkup mleka

Mlekarni Celeia prodamo vse odkupljeno mleko, kar nam zagotavlja reden odkup po mesečno dogovorjeni ceni. Na ta način tudi omogočamo boljše odkupne cene, kar pa je nenazadnje poplačilo za vsakodnevni trud na kmetiji in cilj vsakega pridelovalca mleka.

Za več informacij v zvezi z Odkupom mleka se obrnite na

 
 

Janez Brecl

Vodja odkupa
 
[email protected] 041 785 412