Krmni dosevki

 

 KZ-Celje - krmni dosevki
 

V tem času se tudi na našem območju žanje oz. se je ponekod že poželo. Na požete površine je priporočljivo posejati krmne dosevke.

Tako na vrtu kot na njivi priporočamo setev rastlin za zeleno gnojenje. S tem ukrepamo proti strunam in ogorčicam, zmanjšamo pojav plevela, ohranjamo trajni humus in rahljamo tla...

 

 

 

 

S tem izkoristimo proizvodni potencial njive, stalna pokritost tal pa hkrati omogoči varovanje pred neposredno škodljivimi učinki sončne pripeke in drugimi podnebnimi dejavniki, ki vplivajo na godnost in strukturo tal.

Pozitivni vpliv krmnih dosevkov so sledeči:

 • Iz iste površine lahko v enem letu dobimo 2 pridelka
 • Z vključitvijo krmnega dosevka v kolobar njivo večji del leta obrašča rastlinje. S tem preprečimo propadanje rodovitnosti zemlje. To pomeni manjše izpiranje hranilnih snovi iz tal, korenine rahljajo podtalje, koreninski ostanki pa se spreminjajo v humus.
 • S povečanjem pridelkov lahko povečamo stalež živali, kar pa vpliva na povečanje gnoja/gnojevke, ki ga lahko uporabimo za izboljšanje rodovitnosti tal.
 • S podorom dosevkov lahko tudi nadomeščamo nezadostno gnojenje z organskimi gnojili.
 • S krmnimi dosevki metuljnic ali mešanic, ki jih vključujejo lahko poleg povečane organske snovi v tleh povečamo tudi delež dušika.

Vse to in še več so razlogi za setev krmnih dosevkov. V KZ Celje vam v ta namen ponujamo pestro izbiro:

Prezimnih krmnih dosevkov

 • Krmna ogrščica
 • Mnogocvetna ljuljka
 • Inkarnatka

Neprezimnih krmnih dosevkov

 • Ajda
 • Repa (podolgovata, okrogla)
 • Facelija
 • Bela gorjušica

KRMNA OGRŠČICA je prezimni krmni dosevek. Uporablja se za zeleno krmo, siliranje, pašo in zeleno gnojenje. Vsebuje visok delež beljakovin in je dobro prebavljiva. Globok koreninski sistem tla prerahlja in prezrači. Sejemo jo do sredine septembra.

FACELIJA je neprezimni krmni dosevek in je ena najbolj medovitih rastlin. Ima šopast koreninski sistem in hitro začetno rast, zaradi česar hitro prekrije tla in s tem zavre rast plevelov. Zaorjemo in zadelamo jo kot organsko maso za gnojenje. Na ogorčice deluje nevtralno, zato je odličen predposevek krompirju, koruzi, gomoljnicam in korenovkam.

BELA GORJUŠICA je neprezimni krmni dosevek z močnim koreninskim sistemom. Omogoča hitro pokrivnost tal, s čimer prepreči razrast plevela in zavaruje tla pred erozijo, ki jo povzročata veter in voda. Visoka proizvodnost omogoča povečanje organske mase v tleh, s čimer pride do izboljšanja tal. Zaradi zbiranja dušika v rastlinski masi ne prihaja do njegovega izpiranja. Dušik bo tako dostopen rastlinam v prihodnjem letu, s čimer bo potrebno manjše dognojevanje.

 
 KZ-Celje - krmni dosevki
 KZ-Celje - krmni dosevki